« Two great new sites | Main | A Welcome Trend »

Monday, April 19, 2010

Comments

Adamlambertson

Zarzadzanie trzeba az do nauk ekonomicznych. Odkad poczatku XX wieku, od czasu kierowanie próbowano podtrzymac na naukowych podstawach, az do lat 60. XX wieku kierowanie pojmowane bylo jako akcja kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Programowanie, Organizowanie, Decydowanie, Uzasadnianie natomiast Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil glówny "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Choc swiatopoglad zarzadzania zmienil sie od momentu tego czasu radykalnie, wiec powinno sie ponowic sie do starszej, w wyzszym stopniu ogólnej definicji: zarzadzanie owo kunszt lub wprawa rozumnego stosowania srodków gwoli osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Administracja, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji na krzyz organizowanie pracy innych, oraz nie za posrednictwem wykonywanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie owo aktywnosc kierownicza polegajaca na ustalaniu celów oraz powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji czy tez dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie to ruch polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie owo asortyment dzialan (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie owo porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu do organizacji gospodarczych miast slowa kierowanie uzywa sie czasami terminu kierowanie biznesu (ang. Business Administration). Funkcja administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma dac mozliwosc, tak aby zostalo zrobione to, co ma egzystowac zrobione". Zarzadzanie biznesu jest dyscyplina akademicka, tudziez nastepstwo uniwersytetów natomiast szkól biznesu nadaje ranga magistra sposród tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Temat zarzadzania
2 Sprawa zarzadzania w organizacjach
3 Zarzadzanie operacyjne - kierowanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie zawzdy jest tym, który wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji moze znajdowac sie zrzeszenie wojskowa, która ma do spelnienia okreslona misje, tymczasem ani kobieta sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja jednak zadania (co jest az do zrobienia) tudziez okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), alias wyniki, jakie trzeba zdobyc. Przyklad ten pokazuje, ze organizacja jest srodkiem osiagania celów, tudziez tym samym jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace tozsamosc owo zagroda, zespól ludzi, czlon. Z reguly wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, w nastepstwie tego - nie mówiac o wyjatki - powiemy, iz materia zarzadzania majacy identycznosc jest na komplet podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, jak np. administracja osobistym budzetem przy uzyciu pojedyncza osobe wzglednie prowadzenie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy czesciowo od dzialania innych podmiotów. Zatem zarzadzanie obejmuje oraz zwiazki (zwiazki) podmiotu z otoczeniem.
Kazdy osoba w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Az do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza zas jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) a trwanie. W ostatnim czasie co chwila wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego natomiast zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), erudycja oraz stosunki sposród otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane az do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Dlatego w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Administracja Warszawa
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, przede wszystkim istotne ostatnimi czasy administracja zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki sposób, aby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki badz wykonywala swe zadania przy optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest organizacja jako zespól. Az do zadan zarzadzania ogólnego nalezy zarzadzanie strategiczne, ksztaltowanie struktur organizacyjnych zas administracja zasobami ludzkimi i aktywami. Oprócz tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie rozlegly emfaza na wladza zas formowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania czy tez autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Zgodnie z jednej z definicji (H. James Harrington) stolek w organizacji to orkiestra ludzi wykonujacych owo samo zadanie. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest kierowanie operacjami, utozsamiane kiedys z zarzadzaniem produkcja, zas dzisiaj nagminnie okreslane ogólniej jak administracja wytwarzaniem wyrobów zas uslug. Teraz wzgledne waga zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, bowiem w coraz to wiekszym stopniu uzupelniane jest ono tudziez czesciowo zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie z zarzadzania funkcjonalnego na administracja procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym w celu wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie kierowanie operacjami wolno odnosic sie w charakterze kierowanie czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - kierowanie czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trójka klasyczne czynniki konkurencyjnosci: forma, cena oraz roznoszenie. Zapewnienie wymaganej za sprawa targ jakosci produktu (wyrobu lub uslugi czy tez pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia a uzytkowania produktu i wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu i szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, alias o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu sposród innymi produktami. Abstrahujac od czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja w ostatnim czasie takie czynniki, podczas gdy bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) oraz cechy jakosci wykraczajace abstrahujac od postac konstrukcji oraz wykonania, np. ekologicznosc zas bezpieczenstwo produktu a procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na modus schematyczny jest zadaniem kontroli jakosci. Dogladanie jakosci jest funkcja organizacyjna. Nadzorowanie jakosci wykonuje swoje funkcja w ten badania, ze z wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania i kwalifikuje je jak nadajace sie do przekazania klientowi zewnetrznemu albo wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone dzieki kontrole jakosci i kierowane do poprawek, az do naprawy badz az do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na tryb nowoczesny (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania oraz dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest twierdzenie, ze o ile dzielo na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, owo na wyjsciu procesu powstaje produkt wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace forma produktu musza zawierac w sobie sie w okreslonych i waskich granicach. O ile no jest, mówi sie, ze bieg jest niezachwiany. Gdy jednakze zostanie stwierdzone, iz blizej nie okreslony sposród parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, powinno sie poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, i nastepnie anulowac owe przyczyny. W ów badania realizowane jest sprzezenie zwrotne pomiedzy wyjsciem procesu, oraz miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany podejscie sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania z wykorzystaniem Postac - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wieksza czesc procesów owo procesy nieciagle. W takich procesach w podobny sposób analizowanie, podczas gdy natomiast jakosc produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu az do takich przypadków natomiast w odniesieniu do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na metoda utarty ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Dwa najpowszechniejsze srodki prowadzace az do tego to kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym a czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym w zastepstwie o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest klasyfikacja strat. W odniesieniu az do niektórych procesów oraz funkcji, takich podczas gdy proces produkcji, azali utrzymanie ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest klasyfikacja standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szesc Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnastka glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie z procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Przewaznie nie ogranicza sie ono do eliminowania elementów zbednych, jednakze wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, równiez produkcyjnych gdy i biznesowych, jest mechanika przemyslowa - metodologia wspierajaca kierowanie operacyjne, traktowana czesto w charakterze samodzielna zasieg zarzadzania.
Najprostszy sprawa konkurowania w oparciu o koszty owo konkurencja cenowa. Na niektórych rynkach, glównie rynkach profesjonalnych, wysoka wyplata produktu jest akceptowana ponizej warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu oraz niskich kosztów wylaczenia produktu z eksploatacji. W takich przypadkach artykul konkurencyjny kosztowo to produkt o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jak skladnik konkurencyjnosci jest nalezycie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie od chwili sytuacja (gl. od chwili obszaru produktowo-rynkowego tudziez sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze ewentualnie mniejsze waznosc. Do najwazniejszych z nich powinno sie rzetelnosc dostaw, inaczej obciaznik z wykorzystaniem dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Obecnie rosnie istotnosc szybkosci dostaw, czyli czasu, który uplywa od momentu momentu otrzymania zamówienia dzieki dostawce do momentu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest przyrzeczenie wymaganej ilosci towaru, jednakze w ramach tego rosnie ranga róznorodnosci produktów. Bazar wymaga skoro raz po raz z wiekszym natezeniem róznorodnych produktów dostarczanych raz za razem czesciej oraz w raz po raz mniejszych partiach. Dokonanie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy Chronos i pomniejszy wartosc przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano do góry, stan, cena a roznoszenie nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Zapewnienie pozostalych waznych w tym momencie czynników konkurencyjnosci odbywa sie na skros zarzadzanie srodowiskiem oraz kierowanie bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu w wiekszosci wypadków prowadzi zarazem do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala dochrapac sie naraz redukcje kosztów i poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych owo reengineering, jaki praktyczny jest aktualnie niezwykle rzadko, jako ze radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na calosc wiecej efektów negatywnych, niz pozytywnych. Do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning i Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, polowanie, rybactwo, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, wobec tego jej celem jest nie wprost przeciwnie akwizycja i wykorzystanie tych zasobów, toz plus ich protekcja. Wystepuja tu nic bardziej blednego niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, gdy dezintegracja pracy, planowanie robót gospodarskich i koordynowanie ich i proste czynnosci administracyjne, kiedy rejestracja inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) równie jak w gospodarce przyswajajacej natomiast w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, ekonomia lesna) utwór na komplet nie ma ustalonej ceny, w zwiazku z tym nie musi nastepowac po tej stronie w ogóle administracja finansowe. Nie wystepuje tedy kierowanie strategiczne, oraz administracja operacyjne ogranicza sie do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych natomiast w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, podczas gdy blahy wymiana handlowa, uslugi zas fabrykacja (rzemioslo) wystepuja elementy strategii a zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu i energii), zarzadzanie jakoscia natomiast organizacja pracy. Kategoria wynikowa jest tedy zysk badz zarobek, wystepuje w takim razie administracja zakupami, jednakowoz nie wystepuje administracja kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest przydzielenie dochodu tudziez dysponowanych zasobów pracy natomiast czasu miedzy konsumpcje biezaca (w tym ferie, rekreacja natomiast rozrywka), oszczednosci tudziez inwestycje w przyszlosc (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest administracja osobiste, którego podmiotem jest czlon, a przedmiotem na caloksztalt jej budzet czasu. Kierowanie czasem w ciagu artykul wyjscia bierze uswiadomienie sobie przy uzyciu jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest dla niej wazne w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie czasem, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych sposród owej refleksji. Zrecznosc zarzadzania kiedy niekiedy bywa takze istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad kierowanie katastrofami, zarzadzanie konfliktami, administracja kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest kierowanie terytorialna natomiast panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie administracja w zamian (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), bowiem miasta powstaly przedtem powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

seildchang

you love this? rip dvd to avi with low price online shopping

RiskNaids

adele
iphone 5


angry birds

RiskNaids

minecrft
angry birds


minecrft

DiadaMuGGaicy

outpersonals.com Outpersonals.com The largest Gay singles Network!

dawlruild

Angry Birds Online

Opildpard

praktyki studenckie
wypowiedzenie umowy o prace
badania kierowców

Julie

Um, deanna. Spam much?

deanna

Proverbs chapter 6 and Psalms 139 prove that these people are not telling the truth...

deanna

Psalms 139 tells us that God forms us in our mothers wombs and knows us when we are in there and has all of our days planned out before we are born.....

deanna

....If we shed innocent blood we become God's enemy until we repent. That chapter goes on to say that it is an abomination to God. The word abomination translated means "disgusting.".....

deanna

To shed innocent blood is disgusting to God. There is nothing more innocent than a baby in it's mother's womb. In these videos they tell you that God is ok with it. You decide who is telling the truth.

P.

GOD DOES NOT SUPPORT ABORTION!!!!!!!!!!!!!!!!

Pandora

Pardon me Julie, but it is OperationCounterstrike that continues to encourage violence without the guts to do it himself. As I'd have nothing to do with him you would never have the opportunity to bang any heads together. As I said earlier I will continue to call him out on his cowardice.

Julie

Pandora: I was talking about BOTH of you. Maybe I could just bang your skulls together, or something. Yeah, that would work.

Pandora

Julie, it isn't a pity at all. Operation Counterstrike needs to stop goading other people, but I doubt a slap would suffice. I'll continue to call him out on his cowardice.

Julie

Pandora: Pity I can't reach through my computer screen and administer the needed b**** slap to the thick skulls that need them the most.
Operation Counterstrike: It's easier and less bloody to simply expose anti-choice leaders: public scorn and ridicule of anti choicers and their agenda would be far more effective.

Pandora

I don't think you'd know where "there" is and anyways, just tell OperationCounterstrike to actually do what he thinks is a good idea instead of constantly whining for someone else to.

It's called put up or shut up.

Julie

Enough! Both of you! Do I have to come over there and bang some heads together?

Pandora

So what are you waiting for?

OperationCounterstrike

Right-to-lifers owe us blood for eight terrorist murders.

Someone should go kill eight famous right-to-lifers.

It won't be murder; it'll be JUSTIFIABLE HOMICIDE.

The comments to this entry are closed.